OpenDroneMap - Hướng dẫn cài đặt, chạy ứng dụng tạo Terain 3D cho Unity

VR – Thực Tế Ảo là công nghệ giúp con người có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều (kính thực tế ảo). Để mô phỏng một cách chân thực nhất chúng ta cần phải có môi trường, địa hình (Terain) chân thực nhất có thể. Và trong bài viết này sẽ hướng dẫn một giải pháp tái tạo môi trường 3D từ các bức ảnh chụp địa hình từ Drone bằng OpenDroneMap.

OpenDroneMap là một bộ công cụ mã nguồn mở để xử lý ảnh chụp từ trên không. Với những bức ảnh chụp địa hình từ máy máy ảnh bằng máy bay không người lái hoặc từ Drone, OpenDroneMap biến những hình ảnh đơn giản đó thành dữ liệu địa lý ba chiều có thể được sử dụng kết hợp với các bộ dữ liệu địa lý khác. Nói cách khác, OpenDroneMap là một công cụ xử lý hình ảnh UAS dân dụng thô cho các sản phẩm hữu ích khác.

tol_ptcloud

Nó thuộc loại sản phẩm:

 1. Point Clouds (Đám mây điểm hay Point Cloud là tên nó cũng nói lên đó là tập hợp các điểm trong không gian 3 chiều kỹ thuật số. Sản phẩm của quá trình quét 3D Laser sẽ cho chúng ta một dữ liệu hình ảnh của vật thể dưới dạng là nhiều điểm trong không gian và mỗi điểm đó mang một tọa độ x,y,z.)
 2. Digital Surface Models (Mô hình bề mặt số)
 3. Textured Digital Surface Models (Kỹ thuật số mô hình bề mặt)
 4. Classified Point Clouds (coming soon)
 5. Digital Elevation Models

bellus_map

Open Drone Map hiện nay bao gồm công việc tái tạo hiện đại 3D của Michael Waechter, Nils Moehrle và Michael Goesele.

QUICKSTART

Để vài đặt và sử dụng OpenDroneMap chúng ta được cung cấp một vài phương pháp

1.Docker (All platforms) 2.Cài đặt (Trên Ubuntu)

Ở giới hạn bài viết này sẽ hướng dẫn theo phương pháp sử dụng Docker.

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất. Docker bao gồm: Docker Engine: Chứa các tool, engine để có thể đóng gói chương trình và vận hành chúng một cách đơn giản nhất.

Cài đặt và chạy sử dụng Docker

Các hướng dẫn dưới đây áp dụng cho Ubuntu 14.04, nhưng quy trình làm việc của Docker tương đương cho Mac OS X và Windows.

Bước 1: Sử dụng Git để lấy source code

git clone https://github.com/OpenDroneMap/OpenDroneMap.git

Bước 2: Di chuyển vào thư mục chứa code OpenDeroneMap

cd OpenDroneMap

Bước 3: Chạy Dockerfile

docker build -t packages -f Dockerfile .

Bước 4: Build controller opendronemap

docker build -t odm_image .

Bước 5: Config

Để tùy chỉnh export phù hợp với dự án chúng ta cần cấu hình file settings.yaml Chi tiết tại: https://github.com/OpenDroneMap/OpenDroneMap/wiki/Run-Time-Parameters

Bước 6: Chạy ứng dụng OpendroneMap bằng cách chạy controller opendronemap

docker run -it --user root\   -v $(pwd)/images:/code/images\   -v $(pwd)/odm_orthophoto:/code/odm_orthophoto\   -v $(pwd)/odm_texturing:/code/odm_texturing\   --rm odm_image 

Như vậy bạn đã có thể tạo một bức ảnh kỹ thuật số 3D từ các tấm ảnh chụp địa hình bằng drone.

Nguồn: Trang chủ: http://opendronemap.org/ Link docker hub: https://hub.docker.com/r/opendronemap/opendronemap/ Data demo: https://github.com/OpenDroneMap/odm_data


Share Tweet Send

0 Comments
Bài viết liên quan
scrolltop