Hệ thống TriarrowOCR

Giới thiệu

OCR là thuật ngữ được viết tắt bởi cụm từ Optical Character Recognition (nhận dạng ký tự quang học). Các dữ liệu trong ảnh thông qua công cụ xử lý OCR sẽ được trích xuất thành các dữ liệu dạng văn bản hoặc dữ liệu có cấu trúc. Việc  ứng dụng công nghệ OCR vào thực tế sẽ giúp việc xử lý và số hoá dữ liệu ngày một đơn giản.

Với việc ứng dụng các công nghệ mới nhất liên quan đến OCR như Open CV, AI, chúng tôi đã phát triển thành công ứng dụng nhận dạng dữ liệu từ ảnh TriarrowOCR. Hệ thống khả năng nhận dạng ảnh với độ chính xác cao, tốc độ nhanh, có thể chạy độc lập trên máy PC, nhiều tài liệu nhận dạng được gần như tuyệt đối ...

Ứng dụng hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu đầu vào như ảnh, tài liệu PDF, tài liệu excel.. Sau khi nhận dạng và xử lý, các dữ liệu sẽ được lưu dưới dạng có cấu trúc (CSV) và có thể sẵn sàng được sử dụng làm đầu vào cho các hệ thống khác như ERP ...

Các chức năng chính của Doc OCR

Đọc, chỉnh sửa và xuất file Excel ra CSV

 

 

Nhận dạng các kí tự ở file PDF và image, xuất ra file CSV

 

 

 

scrolltop