Công nghệ

1. Web systems

Đội ngũ của chúng tôi có gần 10 năm trong lĩnh vực phát triển các hệ thống web, bao gồm các nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình Web và các framework khác nhau. Dưới đây là một số công nghệ lập trình web chúng tôi đã sử dụng và triển khai trong các dự án thực tế.

1.1 Java Web

 • Backend: Spring Boot, Web Socket, Jooq, Hibernate, ElasticSearch, EJB, Primerface …
 • Frontend:  VueJS, Flutter, AngularJs, Angular
 • Database: Postgresql, Mysql
 • Projects
  • Web Scraper: Hệ thống tự động thu thập dữ liệu Web
  • SARS: Hệ thống quản lý công việc hằng ngày dành cho nhân viên kinh doanh
  • Hand On Lab: Hệ thống học đào tạo Linux trực tuyến (tương tự cloud9)
  • MEMS: Hệ thống quản lý thiết bị y tế
  • Smart E-survey: Hệ thống survey điện tử

1.2 Ruby on Rails Web

 • Backend: Rails, Hadoop, RabbitMQ, Redis, ElasticSearch …
 • Frontend: Vuejs, Angular
 • Database: PostgreSQl, Mysql, MongoDB
 • Projects: 
  • Social Listening: Hệ thống lắng nghe mạng xã hội.
  • Web wiki game interactive.

1.3 PHP Web

 • Backend : Laravel
 • Database : Mysql, Postgresql
 • Project  
  • Web thương mại điện tử.
  • Web giới thiệu sản phẩm

1.4 Dot net Web

 • Backend: Spring Boot, Web Socket, Jooq, Hibernate, ElasticSearch, EJB …
 • Database: Mysql, PostgreSQL
 • Projects:
  • Trunk room: Hệ thống quản lý kho
  • Hệ thống gửi mail tự động

1.5 NodeJs Web

 • Backend: Express, Webhook
 • Frontend:  VueJS
 • Database: Postgresql, Mysql, MongoDB
 • Projects:
  • QCD Report: Hệ thống tổng hợp báo cáo tích hợp JIRA
  • Assets management: Hệ thống quản lý thiết bị
  • Skill-set management: Hệ thống quản lý kỹ năng nhân viên

1.6 Python Web:

 • Backend: Django, Flask
 • Frontend: VueJS
 • Database: Postgres, Neo4j
 • Project: 
  • Web thương mại điện tử có yếu tố mạng xã hội.

2. AI/Machine Learning

Chúng tôi có kinh nghiệm sử dụng AI/Machine Learning trong các lĩnh vực nhận diện giọng nói, hình ảnh, khai phá dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

Chúng tôi không ngừng cập nhật các công nghệ và kỹ thuật mới liên quan đến AI và ứng dụng trong các dự án thực tế. Dưới đây là một số công nghệ liên quan và các dự án cụ thể chúng tôi đã và đang thực hiện.

Technical: PyQt5, Mysql, RCNN, Mobilenet, OpenCV, Wide-Deep CNN

Projects:

 • Solar drone: Hệ thống theo dõi và phát hiện lỗi trong các tấm pin năng lượng mặt trời
 • Aikulab: Hệ thống nhận dạng form tiếng Nhật
 • AI doctor: Mạng nơ ron chẩn đoán bệnh tiểu đường.
 • Sport tracking: Sử dụng computer vision để theo dõi và đánh giá cầu thủ trên thời gian thực.
 • Nachimo: xây dựng từ khóa đánh thức (wakeword detection) sử dụng cho loa thông minh.

3. VR/AR 3D application

Một trong những trọng tâm của chúng tôi là phát triển các ứng dụng giả lập giúp cho người dùng trải nghiệm thực tế ảo. Tất cả các ứng dụng đều có thể được thiết kế một cách riêng biệt để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các công cụ sử dụng 

 • Unity 3D, C#
 • Blender
 • Sketchup

Project

 • YUMBO : Ứng dụng giả lập điều khiển máy xúc trên công trường
 • BACKHOE : Ứng dụng giả lập máy ủi 
 • CRANE : Ứng dụng giả lập cần cẩu 

4. Mobile Applications

Chúng tôi cũng đã từng triển khai một số ứng dụng mobile trên iOS và Android bằng native cũng như phát triển các ứng dụng đa nền tảng.

Các công cụ sử dụng:

 • Android Studio, Xcode, IntelliJ

Project:

 • Smart Speaker: Trợ lý ảo điều khiển nhà thông minh qua giọng nói tiếng Việt sử dụng Java, Kotlin, Android architecture components, Room database
 • VSmarthome: Ứng dụng điều khiển nhà thông minh sử dụng Flutter, Sembast, MobX
 • Smart Camera: Ứng dụng quản lý camera thông minh sử dụng Flutter, Sembast, MobX

5. IoT/Embedded system

Chúng tôi đã có kinh nghiệm triển khai 1 số hệ thống nhúng ứng dụng trong nhà thông minh và thành phố thông minh. 

Công nghệ sử dụng: Arduino, ESP8266/ESP8255, Zigbee 3.0, MQTT

Dự án: 

 • VSmarthome: hệ thống kiểm soát và điều khiển các thiết bị thông minh sử dụng chip ESP8266 và và thiết bị Zigbee  từ xa qua internet. 

6. CI/CD

Để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao và nhanh nhất đến tay khách hàng, chúng tôi áp dụng các quy trình CI/CD trên hầu hết các dự án. Ngay sau khi làm xong yêu cầu, code sẽ được trải qua các giai đoạn:

Build => Unit test => Test tự động => Kiểm tra chất lượng code => Triển khai

Các quá trình diễn ra một cách tự động và liên tục. Nhờ vậy mà rút ngắn được thời gian triển khai tới khách hàng.

Các công nghệ sử dụng:

 • Gitlab CI
 • Bitbucket Pipeline
 • Circle CI
 • Travis CI
 • Jenkins
 • Sonar
scrolltop