Cập nhật tính năng mới cho hệ thống QCD

Ngày 28-05-2021,

Chúng tôi đã cập nhật phiên bản mới của hệ thống quản lý QCD với nhiều chức năng cải tiến. Trong phiên mới này chúng tôi có cập nhật thêm một số tính năng sau:

  • Tính năng quản lý skill của các kỹ sư. Mỗi kỹ sư có thể biết được skill về kỹ thuật của mình cũng như mục tiêu phát triển trong tương lai
  • Tính năng quản lý tài sản: toàn bộ các trang thiết bị trong công ty có thể được quản lý trong hệ thống, giúp việc hệ thống tài nguyên trong công ty một cách dễ dàng.
  • Tính năng quản lý nhân lực và chi phí thực hiện từng dự án. Tính năng này giúp theo dõi được chính xác nhân lực thực hiện từng dự án cũng như ước lượng chi phí thực hiện.

Bài viết liên quan
scrolltop