Hoàn thành việc phát triển hệ thống quản lý bảo trì thiết bị y tế, MEMS

MEMS (Hệ thống quản lý thiết bị y tế) cung cấp giải pháp toàn diện cho bất kỳ doanh nghiệp nào, bao gồm quản lý, quan sát, mua, bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế. Hệ thống được phát triển dựa trên sự tư vấn trực tiếp của các chuyên gia Nhật Bản, những người đã kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và quản lý thiết bị y tế tại các công ty lớn của Nhật Bản và các bệnh viện lớn tại Việt Nam.

Giải pháp này hướng đến mục tiêu kinh doanh quản lý thiết bị y tế trong nhiều loại hình bệnh viện, từ bệnh viện công đến bệnh viện và phòng khám tư nhân. Hệ thống thân thiện với người dùng, được phát triển với các công nghệ mới nổi trên nhiều nền tảng (PC và di động). Nếu bạn muốn xem giải thích về MEMS (Hệ thống quản lý thiết bị y tế), vui lòng nhấp vào đây.

Bài viết liên quan
scrolltop