Hệ thống QCD

Giới thiệu chung:

Hệ thống QCD do ARROW TECH phát triển nhằm mục đích quản lý tổng thể các tài nguyên trong công ty cũng như quản lý chất lượng, chi phí và tiến độ thực hiện các dự án phát triển phần mềm.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý skillset của toàn bộ các nhân viên trong công ty, mỗi thành viên có thể theo dõi được sự thay đổi các kỹ năng (skill) của mình theo thời gian. Từ đó giúp cho mỗi các nhân định hướng được mục tiêu phát triển trong tương lai. 

Với cán bộ quản lý và khách hàng, hệ thống giúp theo dõi chính xác chi phí thực hiện dự án, tiến độ bàn giao sản phẩm cũng như nguồn lực phát triển theo từng giai đoạn của dự án. 

Điểm đặc biệt của hệ thống là có khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu trực tiếp từ JIRA. JIRA là một công cụ quản lý dự án và trao đổi thông tin rất phổ biến hiện nay. 

Dưới đây là một vài hình ảnh về Hệ thống QCD của ARROW TECH

1. Chức năng quản lý tài sản hỗ trợ QR code

Kiểm tra và cập nhật thông tin thiết bị dễ dàng hơn bằng việc quét QR code của thiết bị

2. Chức năng Quản lý kỹ năng nhân viên

Hệ thống cho phép nhân viên khai báo các kỹ năng chuyên môn định kỳ

Từ dữ liệu kỹ năng chuyên môn của nhân viên, hệ thống sẽ gợi ý ra các nhân viên phù hợp với từng yêu cầu dự án

3. Chức năng Tổng hợp báo cáo từ JIRA

Hệ thống tích hợp với JIRA Api từ đó đưa ra các báo cáo cần thiết nhằm tối ưu quy trình quản lý từ đó nâng cao chất lượng dự án

4. Chức năng Tài chính

Hệ thống tự động tính toán hoá đơn dựa trên dữ liệu thời gian làm việc được cập nhật trên JIRA và chức vụ của nhân viên trong dự án

 
scrolltop