Giới thiệu về Arrow Technologies

Chúng tôi nghiên cứu và xây dựng những hệ thống hữu ích phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực đời sống

Giới thiệu chung

Chúng tôi nghiên cứu và xây dựng những hệ thống hữu ích phục vụ cộng đồng và các lĩnh vực đời sống.

Ban lãnh đạo

Những người sáng lập và điều hành

Nhà đầu tư Công ty TRI-ARROW và Công ty ARROW INFORMATION Nhật Bản. Lĩnh vực hoạt động sản xuất và gia công phần mềm.

Thông điệp từ Tổng giám đốc
Koji Hosaka
Tổng giám đốc
Nguyễn Đình Chính
CTO
CÔNG NGHỆ
Chúng tôi luôn cập nhật các công nghệ mới nhất
Các công nghệ và kỹ thuật phát triển phần mềm thay đổi từng ngày và chúng tôi luôn cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất nhằm thoả mãn các yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng. Đội ngũ nhân lực của chúng tôi có khá năng đảm nhiệm và thích nghi với nhiều công nghệ khách nhau trong lĩnh vực phát triển phần mềm

Hình ảnh công ty

Một số hình ảnh nôỉ bật của Arrow

scrolltop