ARROW Tech trở thành thành viên của VINASA

Theo Quyết định Số 36/2016/QĐHV – VINASA ngày 23/05/2016, Công ty TNHH Công nghệ ARROW Việt Nam (ARROW TECHNOLOGIES) đã chính thức được công nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (gọi tắt là VINASA).

arrow

Chi tiết thông tin xem tại: Đây sẽ là một cột mốc đánh dấu sự phát triển của ARROW TECHNOLOGIES trong tương lai.

Bài viết liên quan
scrolltop