Các công nghệ và kỹ thuật phát triển phần mềm thay đổi từng ngày và chúng tôi cũng luôn cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng. Phương châm của chúng tôi là đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt và ấn tượng nhất.

Hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức những buổi seminar về công nghệ hoặc mời các chuyên gia đến công ty trao đổi về các xu hướng công nghệ mới, các mô hình triển khai và phát triển dự án một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Thông qua đó sẽ nâng cao khả năng của mọi thành viên trong đội phát triển cũng như liên tục cải tiến quy trình làm việc của công ty.

Đội ngũ nhân lực của chúng tôi có khả năng đảm nhiệm và thích nghi với nhiều công nghệ liên quan đến lĩnh vực phát triển phần mềm.
Dưới đây là một số mảng công nghệ chính mà chúng tôi đã có kinh nghiệm triển khai trong thực tế.

Web Application
 • Ngôn ngữ lập trình: PHP, Java, ASP.NET
 • Framework: PHP (CakePHP, Yii, CodeIgniter, Laravel, Zend, Symfony, Magento). Java (Spring, Struts, Seasar), ASP.NET (ASP.NET MVC)
 • Database: Postgres, MySQL, SQLSERVER, Oracle, Mongo DB.
 • Client side: HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, AngularJS, Sencha Ext JS.
 • Server: Wildfly, JBoss, Tomcat, Apache, nginx, IIS
 • Công cụ hỗ trợ phát triển:
  • Continuous Integration:Jenkin
  • Công cụ quản lý dự án:JIRA, Redmine
  • Quản lý source code, tài liệu:Git/Gitlab/SVN
  • Trao đổi thông tin:Skype, Slack, ChartWork
  • Video conference:Skype, Google Hangout, Scopia, WebEx
 • Công cụ review source code: Gitlab Board
 • Công cụ quản lý chất lượng source code: Sonar
 • Cloud: AWS, VPS
Smartphone Application
 • Ngôn ngữ lập trình cho mobile: Java, Objective-C, Swift.
 • Ngôn ngữ lập trình cho Server: PHP, JAVA
 • Database: SQLLite, MySQL, Mongo DB, Postgres