Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, công ty ARROW TECH đã xây dựng thành công hệ Hệ thống quản lý thiết bị y tế. Hệ thống có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý thiết bị y tế theo nhiều mức khác nhau.

Hệ thống có khả năng ứng dụng tại các bệnh viện công, bệnh viện tư, các phòng khám đa khoa, các trung tâm y tế dự phòng …

Một số bệnh viện lớn tại Viện Nam rất quan tâm đến hệ thống này và dự kiến sẽ triển khai thử nghiệm tại một số nơi trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về hệ thống xem thêm tại đây