[Unity Series 4] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Tối ưu CPU (tiếp)

[Unity Series 4] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Tối ưu CPU (tiếp)

Sau khi xác nhận ứng dụng của bạn bị CPU bound, hiểu rõ quá trình, xem xét vấn đề nằm ở tác vụ nào để rồi đó tìm ra các phương pháp tối ưu phù hợp cho ứng dụng.

January, 20 2018
[Unity Series 3] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Tối ưu CPU

[Unity Series 3] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Tối ưu CPU

Trong phần 3, mình sẽ giới thiệu chi tiết các phương pháp tối ưu hoạt động của CPU để cải thiện hiệu năng ứng dụng game Unity.

January, 17 2018
[Unity Basic 1] Hướng dẫn build project Unity trên IOS, demo trên Xcode

[Unity Basic 1] Hướng dẫn build project Unity trên IOS, demo trên Xcode

Với số lượng người dùng lớn của IOS thì việc phát triển một phiên bản cho hệ điều hành này cho ứng dụng hay game của chúng ta là một điều không thể thiếu.

January, 17 2018
[Unity Series 2] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Rendering Pipeline

[Unity Series 2] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Rendering Pipeline

Trước khi bắt đầu tối ưu hiệu năng ứng dụng game trong Unity, chúng ta cần hiểu CPU và GPU xử lý như thế nào, từ đó tìm ra được vấn đề nằm ở đâu trong quá trình CPU và GPU xử lý.

January, 16 2018
[Unity Series 1] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Các công cụ tối ưu

[Unity Series 1] Tối ưu hiệu năng Ứng dụng game Unity - Các công cụ tối ưu

Trong Series này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tìm ra những nguyên nhân cũng như cách giải quyết các vấn đề về tối ưu hiệu năng ứng dụng Game trong Unity.

January, 15 2018