Ngày 14/05/2015, Đại diện công ty ARROW Tech đã tham gia hội thảo giới thiệu về các giải pháp in ấn của Brother Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
Trong hội thảo này, ARROW Tech đã giới thiệu giải pháp “Quản lý thiết bị y tế MEMS”có sử dụng các thiết bị in ấn cầm tay và nhãn của Brother. Giải pháp của ARROW Tech đã được Brother và các đối tác rất quan tâm và đánh giá cao về khả năng triển khai và ứng dụng trong thực tiễn.
Đại diện của Brother cũng xác nhận Hệ thống quản lý thiết bị y tế MEMS do ARROW Tech phát triển là sản phẩm phần mềm đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng giải pháp in nhãn của Brother để quản lý tổng thể về quá trình bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.